Established with domain hosting

 Dizne za raspršivanje vode

U većini vrtnih ribnjaka kombinira se estetski izgled vodoskoka, s učinkom aeracije vode koja nastaje padanjem raspršene vode nazad u ribnjak.

Moderne pumpe za vrtne ribnjake, uglavnom imaju mogućnost montaže različitih dizni na teleskopskom nastavku, koji raspršuju vodu na niz različitih načina.

Odabrati ćemo, naravno, onu diznu koja po načinu raspršivanja vode odgovara gabaritima našeg vrtnog ribnjaka.

Svakako ne možemo izabrati diznu koja vodu raspršuje vrlo široko a da pri tom imamo vrtni ribnjak dimenzija 1x1m.

Također i kod izbora pumpe, moramo imati na umu montažu dizne – raspršivača, koliko zbog broja izlaza koji nam trebaju na pumpi tako i zbog kapaciteta same pumpe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print   

 
  Register  Login